Privacy Overeenkomst, Databescherming en Cookies

Dansschool Descarga Salsa

www.descargasalsa.nl

Privacy Overeenkomst en Databescherming

Deze privacy overeenkomst beschrijft ons beleid en onze procedures op de verzameling, het gebruik en openbaarmaking van jouw gegevens wanneer je onze website gebruikt of onze diensten afneemt. Deze privacy overeenkomst vertelt je wat je privacy rechten zijn en hoe de wet je beschermt.

Verzamelen van jouw persoonlijke data

Wanneer je onze website gebruikt, heb je de optie om je in te schrijven voor onze cursussen en lessen en je kunt ons een bericht sturen. We vragen je daarvoor om je persoonsgegevens, die we gebruiken om je te identificeren en te contacten. Dit zijn onder andere je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Vanaf nu noemen we dat ‘persoonlijke gegevens’.

We zullen jouw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang dit nodig is voor de doeleinden die beschreven staan in deze privacy policy en voor zover het nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals toepasselijk recht, geschillenbeslechting, handhaving van juridische overeenkomsten en beleid.

De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens heeft onze maximale prioriteit en we streven ernaar om commercieel gangbare manieren te gebruiken om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We zullen alle nodige maatregelen treffen om er zeker van te zijn dat jouw persoonlijke gegevens met zorg en veiligheid behandeld worden, met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is echter op dit moment geen 100% veilige manier om jouw gegevens elektronisch te gebruiken en/of te bewaren, waardoor we geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Gebruik van jouw persoonlijke gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor:

 • Het uitvoeren van contractuele overeenkomsten: De ontwikkeling, nakoming en uitvoering van de diensten die je bij ons hebt gekocht.
 • Het contact opnemen met jou over updates of informatieve communicatie in relatie tot de contractuele overeenkomsten.
 • Het managen en uitvoeren van jouw verzoeken.
 • Het aanbieden van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over evenementen en diensten binnen ons aanbod, gelijkwaardig met datgene waarvoor je al een overeenkomst hebt, tenzij je hier geen toestemming voor geeft.

Jouw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Jouw persoonlijke gegevens kunnen wél worden gebruikt in drie specifieke scenarios:

 • Bedrijfstransacties: Als we betrokken zijn met een fusie, overname of verkoop van activa waarvoor de overdracht van jouw gegevens vereist is. We zullen altijd contact met je opnemen voordat dit gebeurt, en vóórdat jouw gegevens onder een andere privacy overeenkomst gaan vallen.
 • Politieapparaat: Indien er een wettelijk verantwoord verzoek wordt ingediend door de Nederlandse autoriteiten, zijn wij verplicht om jouw persoonlijke gegevens over te dragen.
 • Andere wettelijke vereisten: We zullen jouw gegevens, wanneer dit nodig is, gebruiken om 1) Te voldoen aan een wettelijke verplichting, 2) De rechten van Descarga Salsa te beschermen en te verdedigen, 3) Mogelijk wangedrag te voorkomen of te onderzoeken in connectie met de overeengekomen dienst, 4) Het beschermen van jouw persoonlijke veiligheid of die van het publiek, 5) Ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Jouw rechten wat betreft je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om:

 • Een vraag te stellen over deze privacy overeenkomst, de verzameling en het gebruik van jouw persoonlijke gegevens.
 • Jouw eerder gegeven toestemming over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens in te trekken.
 • Jouw eerder gegeven toestemming gedeeltelijk in te trekken en daarmee het gebruik van jouw gegevens te beperken.
 • Bezwaar te maken tegen het verzamelen van jouw gegevens.
 • Toegang te hebben tot jouw persoonlijke gegevens zoals door Descarga Salsa verzameld en opgeslagen.
 • Een kopie te ontvangen van jouw persoonlijke gegevens zoals door Descarga Salsa verzameld en opgeslagen, in een gangbaar format.
 • Jouw persoonlijke gegevens te corrigeren wanneer zij incompleet of verkeerd zijn opgeslagen.
 • Jouw gegevens te laten verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de toepassingen van deze privacy overeenkomst.
 • Een formele klacht in te dienen wanneer je van mening bent dat wij niet zorgvuldig zijn omgegaan met deze privacy overeenkomst.

Voor de uitvoering van deze rechten, dien je dit verzoek schriftelijk in via info@descargasalsa.nl, onder vermelding van het recht dat je wenst uit te oefenen, jouw volledige naam, antwoordadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs die je identiteit bevestigd.

Cookies

Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die worden gedownload op jouw apparaat bij gebruik van onze website, met als doel jouw ervaring te verbeteren.

De website ‘www.descargasalsa.nl’ gebruikt twee typen cookies:

Noodzakelijke cookies maken het mogelijk een website te gebruiken, door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden van de website mogelijk te maken. De website kan niet gebruikt worden zonder deze functionele cookies.

Cookies op basis van voorkeur maken het mogelijk voor een website om informatie te onthouden, die de manier waarop de website zich gedraagt of eruitziet, beïnvloedt. Bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal of de regio waarin je je bevindt.

De website ‘www.descargasalsa.nl’ gebruikt zowel ‘first party cookies’ als ‘third party cookies’:

First party cookies zijn cookies ingesteld door de eigenaar van de website, in dit geval Descarga Salsa.

Third party cookies zijn cookies ingesteld door andere websites.

Cookies in ‘www.descargasalsa.nl’ welke jouw toestemming vereisen:

 • Cookie naam: NID. Eigenaar: GOOGLE. Verlooptijd: ZES MAANDEN. Functie: SLAAT GEBRUIKERSVOORKEUREN OP, IN DIT GEVAL DE VOORKEURSTAAL ZOALS AANGEGEVEN DOOR DE GEBRUIKER BIJ GEBRUIK VAN DE GOOGLE VERTAALPLUGIN. VOOR ADVERTENTIE- EN MARKETINGDOELEINDEN.
 • Cookie naam: cookie_notice_accepted. Eigenaar: DESCARGASALSA. Verlooptijd: TWAALF MAANDEN. Functie: SLAAT GEBRUIKERS’ AKKOORD OF AFWIJZING VAN COOKIES OP OM TE VOORKOMEN DAT DE COOKIE BAR TERUG IN BEELD KOMT.
 • Cookie naam: googtrans. Eigenaar: DESCARGASALSA. Verlooptijd: Sessie (gedurende de tijd dat de website is actief op jouw browser). Functie: SLAAT GEBRUIKERSVOORKEUREN OP, IN DIT GEVAL DE TAALVOORKEUR BIJ HET GEBRUIK VAN DE GOOGLE TRANSLATE PLUGIN, OM TE VOORKOMEN DAT DE TAAL GERESET WORDT.

Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken door op de Cookie-knop te klikken.

Wanneer je vragen of verzoeken hebt over het gebruik van cookies door deze website, gebruik ons contactformulier of stuur een e-mail via info@descargasalsa.nl.